Rok 2020

Szanowni Państwo,

Jest już luty 2020 r. i chciałoby się powiedzieć, ach jak ten czas płynie… i to, jak wszyscy wiemy, jest prawdą i nie jest za bardzo odkrywcze. W naszym przypadku jednak przełożyło się to, na zorganizowanie III edycji naszego Seminarium zatytułowanego „Od teorii do eksperymentu…”, którego pełny tytuł w tym roku był następujący:

„Od teorii do eksperymentu - czyli słów kilka o badaniach interdyscyplinarnych”


Seminarium miało miejsce, jak zwykle, w salach wykładowych mieszczących się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym miejscu chcielibyśmy raz jeszcze podziękować Pani Dziekan Wydziału Chemii Prof. dr hab. Annie Trzeciak za wsparcie, życzliwość, a także wszelką pomoc, której nam Pani Dziekan udzieliła w trakcie prac organizacyjnych. Poniżej zamieszczamy oficjalną notkę, która stanowiła element naszej kampanii reklamowej:

Szanowni Państwo,

w tym roku odbędzie się już III edycja seminarium naukowego organizowanego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jesteśmy wdzięczni Pani Dziekan Wydziału prof. dr hab. Annie Trzeciak za wsparcie, życzliwość, a także wszelką pomoc.

W tym roku seminarium jest zatytułowane:

„Od teorii do eksperymentu - czyli słów kilka o badaniach interdyscyplinarnych”.

Seminarium będzie miało formułę otwartą (udział jest bezpłatny i nie wymaga uprzedniej rejestracji) dla wszystkich zainteresowanych, a w szczególności dla studentów, studentów-doktorantów. Seminarium zgromadzi prelegentów z uczelni Wrocławia, umożliwiając zapoznanie się z tematyką badań chemicznych/fizycznych/biochemicznych/biomedycznych (tak eksperymentalnych, jak i teoretycznych) prowadzonych we wrocławskim środowisku akademickim.

Nasze zaproszenie do wygłoszenia wykładów w tym roku przyjęli (wymienieni w kolejności alfabetycznej) prelegenci:

mgr Joanna Czemarmazowicz i mgr farm. Konrad Czemarmazowicz
mgr Marta Domżał-Kędzia – Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Dorota Kamińska – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
prof. dr hab. Adam Kiejna – Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Rafał Latajka – Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Zdzisław Latajka (wykład otwierający) – Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Irena Majerz – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr inż. Łukasz Radosiński – Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
mgr inż. Małgorzata Szymańska i mgr inż. Sebastian Szymański – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
prof. dr hab. W. Andrzej Sokalski – Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk – Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Robert Wieczorek – Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski


W poprzednich latach nasze seminaria zatytułowane:

„Jak chemia teoretyczna kształtuje nowe strategie badawcze ? (obecne trendy i strategie rozwojowe w metodach obliczeniowych)”, a także „Od teorii do eksperymentu - czyli droga naukowa w badaniach bioukładów”

zgromadziły prelegentów i słuchaczy z uczelni wrocławskich, ale gościliśmy także osoby spoza wrocławskiego środowiska akademickiego. Staramy się, aby nasze coroczne spotkania miały charakter spotkań otwartych (bezpłatnych), a także aby stanowiły platformę wymiany myśli naukowej, tak aby każdy uczestnik znalazł dla siebie coś interesującego, czy to w obszarze badań eksperymentalnych, czy też teoretycznych.

Od ubiegłego roku, obok wykładów, wprowadziliśmy również warsztaty Modelowania Molekularnego (mające charakter interaktywnej prezentacji). W tym roku również planujemy podobną formułę: po zakończeniu prezentacji seminaryjnych i zamknięciu spotkania (od 17:15) zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału również w tej prezentacji. W tym roku tematem przewodnim będzie modelowanie bioukładów z wykorzystaniem narzędzi internetowych.

A zatem, spotykamy się 13.02.2020 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław) w Kampusie Grunwaldzkim, w Sali wykładowej I BB. Obrady rozpoczną się o godz. 9-tej.

z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny,
Aneta Jezierska & Jarosław Panek
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
aneta.jezierska@chem.uni.wroc.pl
jaroslaw.panek@chem.uni.wroc.pl


Załączamy jeszcze opis Kampusu Grunwaldzkiego, który został specjalnie przygotowany przez dr hab. Jarosława Panka dla naszych gości, teraz ma on już znaczenie historyczne, ale…..nadal jest aktualny i pokazuje, jak można do nas trafić :)

Kampus_Grunwaldzki

Nadszedł WIELKI DZIEŃ, czyli 13.02.2020 r. i nasze Seminarium. Zamieszczamy plan obrad, dla tych z Państwa, którzy chcą sobie przypomnieć „jak to było” i dla tych, którzy dopiero do nas zamierzają dołączyć w przyszłości. W tym roku po raz pierwszy pokusiliśmy się o utworzenie ELEKTRONICZNEJ KSIĄŻKI ABSTRAKTÓW, która jest kompendium wiedzy o wygłoszonych wykładach i stanowi też dla Państwa swoisty przewodnik naukowy.

Plan obrad

Książka abstraktów

W tym miejscu chcielibyśmy raz jeszcze podziękować naszym Wspaniałym Państwu Wykładowcom, że uświetnili swoją obecnością i wykładami nasze Seminarium.

Kontynuując formę Seminarium zapoczątkowaną w 2019 r., dzień obrad zakończyliśmy warsztatami interaktywnymi, które dotyczyły modelowania bioukładów z wykorzystaniem narzędzi internetowych.

Prezentacja - warsztaty interaktywne

I tak oto, kolejne Seminarium przeszło do historii :) Drodzy Państwo, chcielibyśmy podziękować Wam za to że jesteście z nami, bierzecie udział w organizowanych przez nas spotkaniach, których głównym celem jest wymiana myśli naukowej i pokazanie, jak wiele do zaoferowania ma nauka, która nie stoi w miejscu (podobnie, jak czas), a się rozwija... Bez Was, Szanowni Państwo, nasze Seminarium nie mogłoby się rozwijać i istnieć. My ze swojej strony, każdego roku staramy się, aby nasze spotkania były ciekawe i aby każdy z Państwa znalazł dla siebie coś szczególnego. Po każdym Seminarium docierają do nas informacje zwrotne, które są przez nas szczegółowo analizowane i z których wyciągamy wnioski na przyszłość. Nasze Seminaria spotkały się z życzliwym przyjęciem i chyba możemy powiedzieć, że pozyskaliśmy nawet grono fanów naszych spotkań :), za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. Cóż, to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o Seminarium w roku 2020 :) Już teraz napiszemy, że postaramy się do Państwa wrócić w roku 2021 w ramach IV edycji naszych spotkań :)Data ostatniej modyfikacji: 23-02-2021 00:54:07