Rok 2019

W lutym 2019 roku miała miejsce II edycja naszego Seminarium naukowego. Postanowiliśmy je zatytułować „Od teorii do eksperymentu-czyli droga naukowa w badaniach bioukładów” i w zasadzie doszliśmy do wniosku, że pierwszą część tytułu spróbujemy uczynić naszą „wizytówką”, a część drugą będziemy modyfikować w zależności od dyskutowanej tematyki. Od początku istnienia naszego Seminarium, chcemy aby stanowiło ono forum wymiany myśli naukowej specjalistów z różnych dziedzin nauki. Seminarium odbyło się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, a osobą której jesteśmy wdzięczni za wsparcie, pomoc i życzliwość jest Pani Prof. dr hab. Anna Trzeciak – Pani Dziekan naszego Wydziału. Poniżej, zamieszczamy treść maila, który stanowił zaproszenie do udziału w spotkaniu:

„Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się otwarte jednodniowe seminarium zatytułowane: "Od teorii do eksperymentu-czyli droga naukowa w badaniach bioukładów". Seminarium odbędzie się na terenie Wydziału Chemii UWr (Kampus Grunwaldzki, ul. F. Joliot-Curie 14, Wrocław) dnia 13.02.2019 r. w sali wykładowej IICD (tzw. Nowe Audytorium). Otwarty charakter seminarium oznacza, że udział w nim jest bezpłatny, nie jest też wymagana uprzednia rejestracja.

Ufamy, że tematyka badawcza prezentowana przez naszych Wykładowców spotka się z Państwa zainteresowaniem. Odpowiednie informacje (plan seminarium) umieszczone są w załączonym pliku PDF oraz na stronie internetowej Wydziału Chemii UWr (http://www.chem.uni.wroc.pl) w dziale "Aktualności".

z wyrazami szacunku,

dr Aneta Jezierska & dr hab. Jarosław Panek
Wydział Chemii UWr"Drodzy Czytelnicy naszej krótkiej notki historycznej. Tak było, ten mail stanowił część naszej akcji promocyjnej spotkania. W ubiegłym roku, nasze zaproszenie przyjęli (Państwo Prelegenci zostaną wymienieni w kolejności alfabetycznej) i uświetnili swoimi wykładami:

dr hab. Aleksander Filarowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr Katarzyna Gębczak (Uniwersytet Medyczny)

dr hab. inż. Robert Góra (Politechnika Wrocławska)

dr hab. Łukasz John (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Anna Krasowska (Uniwersytet Wrocławski)

dr n. med. Dorota Ksiądzyna (Uniwersytet Medyczny)

prof. dr hab. Zdzisław Latajka (Uniwersytet Wrocławski)

dr Aleksandra Redzicka (Uniwersytet Medyczny)

dr hab. Radosław Starosta (Uniwersytet Wrocławski)

dr inż. Bartłomiej Szyja (Politechnika Wrocławska)


Państwu Wykładowcom, a także wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękujemy. Czuliśmy się zaszczyceni Waszą obecnością, a pozytywne komentarze sprawiły, że zaczęliśmy myśleć o zorganizowaniu Seminarium także w przyszłym roku.

Spotkanie zakończyło się interaktywnymi warsztatami Modelowania Molekularnego makroukładów, co było nowym elementem naszych spotkań. Warsztaty te składały się z dwóch części, a mianowicie:

  1. Wykładu, który miał za zadanie przybliżyć tematykę i był zatytułowany „Badanie właściwości bioukładów metodami dynamiki molekularnej klasycznej i ab initio” ,
  2. A także części „ćwiczeniowej”, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć, jak w praktyce wygląda modeling bioukładów.

Oczywiście nasze Warsztaty miały za zadanie zachęcić uczestników do zainteresowania się tego typu metodami badawczymi, ponieważ osoby wtajemniczone w problem wiedzą, że nauka tych metod i umiejętność ich praktycznego zastosowania trwa latami. Niemniej zawsze warto dowiedzieć się/nauczyć się czegoś nowego :)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem Seminarium, gdzie zamieszczone zostały tytuły wygłoszonych wykładów. Mają one już znaczenie historyczne, ale to jest właśnie ten moment, aby wspomnieć, że powoli zaczęliśmy też tworzyć historię naszych spotkań naukowych na Wydziale Chemii UWr.
Data ostatniej modyfikacji: 14-09-2020 01:07:30