Seminarium Chemików Teoretyków

urodziny_hamiltonian_small

HAMILTONIAN ma już dwa latka! 

logo urodzinowe © Katarzyna Krupka 2022
Kilka słów o początkach Seminarium
logo_13_naj_320x180
logo © Kamil Raczyński 2021
Nasza misja
Władze Seminarium
Nasi Przyjaciele


Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki 2022/2023 i nową serię spotkań naszego Seminarium. Zacząwszy od października, naszymi prelegentami zgodzili się być:

26 października 2022, 19:00 - mgr inż. Karol Kułacz (UWr) - wykład pt. "Wpływ rodzaju cząsteczek gościa na relaksacje Maxwella – Wagnera smektytu" (ABSTRAKT),
24 listopada 2022, 19:00 - mgr Kinga Jóźwiak (UWr) - "Oddziaływania niekowalencyjne układów aromatycznych o właściwościach aplikacyjnych" (ABSTRAKT),
26 stycznia 2023, 19:00 - mgr farm. Remigiusz Płaczek (UMed) - "Projektowanie leków – selekcja najlepszych kandydatów w kontekście oceny właściwości ADMET na przykładzie nowych inhibitorów MMP-13 – badania in silico" (ABSTRAKT),
22 marca 2023, 19:00 - mgr inż. Mateusz Jędrzejewski (WCSS, PWr) - "Monitorowanie ewolucji atomów i wiązań na ścieżce reakcji w rozpuszczalnikowym modelu C-PCM metodą Reaction Fragility" (ABSTRAKT),
24 kwietnia 2023 - dr hab. Izabela Czeluśniak (UWr) - "Wybrane reakcje katalityczne alkinów w obecności alkilidenowych kompleksów rutenu" (ABSTRAKT),
maj - mgr inż. Izabela Kurzydym (Politechnika Krakowska),
czerwiec - mgr Kamil Wojtkowiak (UWr).

W październiku wykład inaugurujący kolejny rok naszych spotkań wygłosi Pani mgr Anna Mojak. W grudniu prelegentem będzie Pan mgr inż. Tymoteusz Kliś (PWr).

Terminy spotkań ogłaszamy sukcesywnie, w uzgodnieniu z Prelegentami.


Podsumowanie działalności Seminarium w roku akademickim 2021/2022:


Zakończył się już cykl wykładów w roku akademickim 2021/2022. W sesji jesiennej wzięli udział następujący Prelegenci: Pani dr Anna Jezuita (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 11 października 2021) i Pan dr hab. Radosław Starosta (UWr, 30 listopada 2021). W Nowym Roku wznowiliśmy spotkania sesji zimowej goszcząc następujących Prelegentów: Panią mgr Sonię Pielorz (UWr, 18 stycznia 2022 o 19:00, tytuł wykładu: "Nowa metoda wyznaczania pH nano i mikro próbek na bazie widm Ramana barwników azowych" - zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU) i Pana inż. Pawła Wieczorkiewicza (Politechnika Warszawska, 21 marca 2022 - zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU). A co z lutym? W lutym odbyła się jubileuszowa V. edycja Otwartego Seminarium "Od teorii do eksperymentu" - 16.02.2022 r.

W sesji wiosennej gościliśmy Pana dr hab. Mateusza Brelę (Uniwersytet Jagielloński, 27 kwietnia 2022 - zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU), Panią dr hab. Annę Krasowską, prof. UWr (Wydział Biotechnologii, UWr, 25 maja 2022 - zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU) oraz Pana mgr Michała Pochecia (Wydział Chemii, UWr, 1 czerwca 2022).

Podsumowanie działalności Seminarium w roku akademickim 2020/2021:

Inauguracja sesji jesiennej nastąpiła 7 października 2020 o godzinie 19:00. Wykład wygłosił Pan dr hab. inż. Bartłomiej Szyja, Prof. PWr. Kolejny wykład, 24 listopada 2020, wygłosila Pani dr hab. n. farm. Beata Szefler, prof. UMK. Natomiast w sesji zimowej pierwszym wykładem (26 stycznia 2021) była prezentacja Pana dr inż. Przemysława Czelenia, po czym nastąpiła prelekcja Pana mgr inż. Karola Kułacza (31 marca 2021). Wykład Pana dr Kacpra Błaziaka (29 kwietnia 2021) otworzył sesję wiosenną naszych spotkań, kontynuowaną przez Panią dr Katarzynę Kulczycką-Mierzejewską (25 maja 2021) i zakończoną przez Panią mgr inż. Joannę Zasadę (24 czerwca 2021).


Drodzy Państwo,


Nadszedł ten moment…..a mianowicie dnia
24.06.2020. odbył się pierwszy wykład w ramach Seminarium Chemików Teoretyków „Hamiltonian”. Wykład wygłosił dr hab. Jarosław J. Panek. Tematem pierwszego wykładu były nasze doświadczenia z metodą SAPT, a także nasze dalsze plany, co do tej metody i nie tylko :) Pewnie się zastanawiacie, dlaczego Jarkowi przypadł ten zaszczyt ? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: musieliśmy przetestować stronę techniczną przedsięwzięcia i lepiej to zrobić w gronie przyjaciół, nie narażając np. specjalnie zaproszonego gościa na to, że nic by nie działało. Trochę byłby wstyd…. dlatego Jarek musiał się poświęcić :) Zatem zdobyliśmy doświadczenie i większą wiedzę, ale nadal nie mamy gwarancji, że chochliki na łączach nie zepsują nam spotkań – cóż, musimy podjąć to ryzyko, licząc na Waszą wyrozumiałość… Wykład miał formę webinarium i zdecydowaliśmy, że przy takiej formie spotkań pozostaniemy. Oto co napisaliśmy do osób zaproszonych na pierwsze spotkanie:

„Uznaliśmy, że webinaria są rozsądnym rozwiązaniem, gdyż możemy zaproponować spotkanie w późniejszych godzinach, gdy inne obowiązki zawodowe mogą już nas mniej angażować. Dlatego chcielibyśmy zainaugurować naszą wspólną działalność już we środę 24 czerwca w godzinie 20-tej. Ponieważ chcemy, by Stowarzyszenie było też platformą wymiany doświadczeń, proponujemy, by dr Jarosław Panek w ramach spotkania opowiedział o naszych doświadczeniach z podziałem energii oddziaływania SAPT. Jarek opowie o tym, dlaczego i dla jakich układów użyliśmy tej techniki do badań, przedstawi też szczegóły techniczne tak, by ułatwić zainteresowanym samodzielne próby z tą techniką.

Dyskusja nad prezentowanym zagadnieniem przyjęłaby formę czatu, tak aby już w czasie trwania wykładu mieli Państwo możliwość zadawania pytań".


W tym zaproszeniu występuje nasza pierwsza nazwa, "Stowarzyszenie Chemików Teoretyków", zmieniona na obecną Seminarium Chemików Teoretyków "Hamiltonian" decyzją powołanej Rady Naukowej, 1.10.2020 r.

Oczywiście, gdy skończy się pandemia, możemy się również spotykać w siedzibie Seminarium, czyli biurze 7A (I piętro budynku Wydziału Chemii UWr), ale jednak webinaria dają nam możliwość zaproszenia wykładowców spoza Wrocławskiego Środowiska Naukowego, co jest niewątpliwym atutem tego rozwiązania :)

Nasze spotkania wznowiliśmy jesienią 2020 roku. W sesji jesiennej wykłady wygłosili:

Pan dr hab. inż. Bartłomiej Szyja, Prof. PWr
(wykład odbył się 7 października 2020 o 19:00) - zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU

Pani dr hab. n. farm. Beata Szefler, Prof. UMK
(wykład odbył się 24 listopada 2020 o godz. 19:00) - zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU

W sesji zimowej swoje wykłady zapowiedzieli:

Pan dr inż. Przemysław Czeleń (Collegium Medicum UMK) - wykład odbył się 26 stycznia 2021 r. o godzinie 19:00 - zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU

Pan mgr inż. Karol Kułacz (UWr) - wykład odbył się 31 marca 2021 r. o godzinie 20:00 - zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU

Cykl wykładów sesji wiosennej zgromadził następujących gości:

Pan dr Kacper Błaziak (UW)
- wykład odbył się 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 19:00 - zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU

Pani dr Katarzyna Kulczycka-Mierzejewska (ICM UW) - wykład odbył się 25 maja o godzinie 20:00. Zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU.

Pani mgr inż. Joanna Zasada (PWr) - wykład odbył się 24 czerwca o godzinie 19:00. Zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU.

W sesji jesiennej ujrzeliśmy prezentacje: dr Anny Jezuity (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 11 października 2021) i dr hab. Radosława Starosty (UWr, 30 listopada 2021).

Pani dr Anna Jezuita (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) wykład odbył się 11 października 2021 o godzinie 19:00 - zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU.

Pan dr hab. Radosław Starosta (UWr) - wykład odbył się 30 listopada 2021 r. o godzinie 19:00. Zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU.


W sesji zimowej oraz wiosennej mieliśmy możność wysłuchania prezentacji:

Pani mgr Sonia Pielorz (UWr) - wykład odbył się 18 stycznia 2022 r. o godzinie 19:00. Zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU.

Pan inż. Paweł Wieczorkiewicz (Politechnika Warszawska) -  wykład odbył się 21 marca 2022 r. o godzinie 19:00. Zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU.

Pan dr hab. Mateusz Brela (Uniwersytet Jagielloński) - wykład odbył się 27 kwietnia 2022 (środa) o godzinie 20:00. Zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU.

Pani dr hab. Anna Krasowska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) - wykład odbył się 25 maja 2022 (środa) o godzinie 19:00. Zapraszamy do zapoznania się z ABSTRAKTEM WYKŁADU.

Pan mgr Michał Pocheć (Uniwersytet Wrocławski) - wykład pt. "Nieliniowy efekt dielektryczny, spektroskopia IR i obliczenia kwantowo-mechaniczne w badaniach przedtopnienia alkoholi średniołańcuchowych" odbył się 1 czerwca 2022 (środa) o godzinie 19:00.

Sesja jesienna i zimowa roku akademickiego 2022/2023 to następujące prezentacje:

Pan mgr inż. Karol Kułacz (Uniwersytet Wrocławski) - wykład pt. "Wpływ rodzaju cząsteczek gościa na relaksacje Maxwella – Wagnera smektytu", 26 października 2022 (środa) o godzinie 19:00 - ABSTRAKT.

Pani mgr Kinga Jóźwiak (Uniwersytet Wrocławski) - wykład pt. "Oddziaływania niekowalencyjne układów aromatycznych o właściwościach aplikacyjnych", 24 listopada 2022 (czwartek) o godzinie 19:00 - ABSTRAKT.

Pan mgr farm. Remigiusz Płaczek (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) - wykład pt. "Projektowanie leków – selekcja najlepszych kandydatów w kontekście oceny właściwości ADMET na przykładzie nowych inhibitorów MMP-13 – badania in silico", 26 stycznia 2023 (czwartek) o godzinie 19:00 - ABSTRAKT.

Pan mgr inż. Mateusz Jędrzejewski (Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Politechnika Wrocławska) - wykład pt. "Monitorowanie ewolucji atomów i wiązań na ścieżce reakcji w rozpuszczalnikowym modelu C-PCM metodą Reaction Fragility", 22 marca 2023 (środa) o godzinie 19:00 - ABSTRAKT.

Uzupełnienia powyższych danych pojawią się tutaj w miarę rozwoju sytuacji - liczymy na Was!

 

Data ostatniej modyfikacji: 29-03-2023 12:54:04