W studenckiej krainie

Struktura i dynamika makroukładów - czy to ciekawy temat dla młodych badaczy?


Drodzy Studenci,

Nasz Zespół Badawczy jest młodą jednostką Wydziału Chemii - działamy od października 2019 r. Jednak jesteśmy także doświadczonymi dydaktykami, specjalizujemy się w zastosowaniu metod komputerowych (w tym modelowania molekularnego) w chemii. Już w pierwszym roku akademickim naszej działalności (2019/2020) zaufało nam wielu z Was: na koniec tego roku wzbogaciliśmy świat nauki o jedną panią magister i czternaścioro licencjatów. Oto przykładowe tematy prac, które powstały w tym inauguracyjnym roku:

 • Badanie właściwości wybranych pochodnych imidazolu metodami modelowania molekularnego
 • Racjonalne projektowanie substancji psychoaktywnych w oparciu o metody chemii obliczeniowej
 • Zastosowanie wybranych metod chemii obliczeniowej w badaniach układów związanych z chorobą Parkinsona.

Podejmując pracę badawczą w naszym Zespole zetkną się Państwo z bardzo różnorodną tematyką:

 • zastosowaniem metod chemii kwantowej i modelowania molekularnego do opisu makroukładów - białek, roztworów, kryształów
 • różnorodnymi schematami dynamiki molekularnej odtwarzającymi ewolucję układów w czasie
 • metodami analizy zachowania się makroukładów na podstawie wykonanych obliczeń i stworzonych modeli statycznych lub dynamicznych
 • metodami przewidywania właściwości cząsteczek na podstawie ich opisu matematyczno-fizykochemicznego (metody QSAR, QSPR...)
Czy macie swoje ulubione / wymarzone układy, które chcielibyście zbadać? Zapraszamy! - oprócz tematów prac proponowanych przez nas cenimy zagadnienia będące odbiciem Waszych zainteresowań. Natomiast wspomniane przed chwilą zgłoszone przez nas tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2020/2021 przedstawiają się następująco:

Prace magisterskie - propozycje na 2022/2023

 • Zastosowanie metod chemii teoretycznej w badaniach właściwości pochodnych pirazolu.
 • Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność biologiczna w wybranych pochodnych chinoliny.
 • Podział energii oddziaływania w kompleksach kwasowo - zasadowych.
 • Kwantowochemiczny opis wiązań wodorowych między aminokwasami triady katalitycznej.

Prace licencjackie - propozycje na 2022/2023

 • Badanie właściwości akrydyny i jej pochodnych - zastosowanie teorii
  funkcjonału gęstości.
 • Teoretyczny opis właściwości spektroskopowych w wybranych pochodnych zasad Mannicha.
 • Konformacje antybiotyków beta-laktamowych związanych przez białka - przeszukanie bazy RCSB.
 • Opis oddziaływań białko-białko w wybranych parach antygen-przeciwciało (na podstawie bazy RCSB).

Data ostatniej modyfikacji: 08-03-2022 22:15:21