Strona główna


 


Zespół Struktury i Dynamiki Makroukładów
został powołany w październiku 2019 r. Główne obszary naszej działalności to zastosowanie metod chemii obliczeniowej do analizy strukturalnej i funkcjonalnej białek, kompleksów makromolekularnych, roztworów, oraz synteza i badania strukturalne połączeń metaloorganicznych. Wśród stosowanych przez nas narzędzi badawczych znajdują się:
  • obliczenia statyczne metodami chemii kwantowej (DFT, ab initio), w tym wyznaczanie parametrów spektroskopowych oraz energii kompleksowania (wyznaczanie miejsc wiążących),
  • obliczenia dynamiczne z użyciem klasycznych pól siłowych,
  • obliczenia dynamiczne z użyciem technik Cara-Parrinello i Borna-Oppenheimera oraz metod przyspieszonego przeszukania przestrzeni fazowej, celem m.in. odwzorowania dynamiki sieci wiązań wodorowych,
  • techniki dokowania dla ustalenia potencjalnych miejsc receptora wiążących ligand,
  • synteza solwotermalna polimerów koordynacyjnych w reaktorach Berghof,
  • krystalochemia połączeń metaloorganicznych.


logo_koalicja_transparent_kwadrat
STRONA GŁÓWNA
publikacje
NASZE PUBLIKACJE
logo_koalicja_otwarte_seminaria
HISTORIA OTWARTYCH SEMINARIÓW
"OD TEORII DO EKSPERYMENTU"
logo_koalicja_stowarzyszenie
SEMINARIUM CHEMIKÓW TEORETYKÓW
logo_koalicja_wspolpracownicy
WSPÓŁPRACOWNICY
prezentacje
PREZENTACJE KONFERENCYJNE
filmy
FILMY I MULTIMEDIA
logo_koalicja_nauczanie
W STUDENCKIEJ KRAINIE
logo_klub_modelowania2
KLUB MODELOWANIA MOLEKULARNEGO
Data ostatniej modyfikacji: 22-12-2022 16:49:22